Opatovská pediatrie

MUDR. Andrea Horáková

Praktický lékař pro děti a dorost

V provozní době se dovoláte na recepci našich ordinací.
recepce předá informaci o vašem telefonátu dětské sestře, která provádí triage hovorů, vyřizuje administrativní úkony, objednává a stanovuje prioritu konzultace s ordinující lékařkou.

recepční nejsou kompetentní k řešení zdravotního stavu pacientů.

recepce

Recepci naleznete na adrese Opatovská 1763/11, přízemí polikliniky.
Z provozních důvodů byla recepce přesunuta do ordinace Opatovská, čekárna – dveře č. 4
Recepce slouží k administrativním účelům a přijímá vaše telefonáty.

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE

POndělí - čtvrtek 8 - 12:00; 12:30 -17:30

pátek
8 - 12:00Recepce má provozní přestávku mezi 12 - 12:30 hod.

během této doby nebereme telefony a nevydáváme potvrzení.


V provozní době recepce lze předat/vyzvednout dokumenty k vyplnění (posudek o zdr. způsobilosti, výpisy ze zdravotní dokumentace, OČR apod.) a vyřídit další administrativní činnosti.

Upozorňujeme, že mimo tyto hodiny nelze dokumenty předat/vyzvednout.


Potvrzení, posudky o zdravotní způsobilosti apod. budou vyhotoveny k převzetí nejdříve za 48 hodin od přijetí (víkend není zahrnut).
Výpisy ze zdravotní dokumentace
pro účely brigády, sportovních akcí apod. budou k vyhotovenyk převzetí do 14dnů od přijetí požadavku (víkend není zahrnut).

NAŠE ORDINACE

ORDINACE

OPATOVSKÁ

Opatovská 1763/11
Praha 4, 149 00
přízemí polikliniky Opatovská

ORDINACE

DRÁBÍKOVÉ

Anny Drabíkové 534/3
Praha 4, 149 00
vchod vedle lékárny Dr. Max

Copyright © 2023, Opatovská pediatrie