V provozní době se dovoláte na recepci našich ordinací.
Recepce předá informaci o vašem telefonátu dětské sestře, která provádí triage hovorů, vyřizuje administrativní úkony, objednává a stanovuje prioritu konzultace s ordinující lékařkou.

Recepční nejsou kompetentní k řešení zdravotního stavu pacientů.

recepce

Recepci naleznete na adrese Opatovská 1763/11, přízemí polikliniky.
Z provozních důvodů byla recepce přesunuta do ordinace Opatovská, čekárna – dveře č. 4
Recepce slouží k administrativním účelům a přijímá vaše telefonáty.

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE

POndělí - čtvrtek
8:00 - 12:00; 12:30 -17:30

pátek
8:00 - 12:00Recepce má provozní přestávku mezi 12:00 - 12:30 hod.
během této doby nebereme telefony a nevydáváme potvrzení.


V provozní době recepce lze předat/vyzvednout dokumenty k vyplnění (posudek o zdr. způsobilosti, výpisy ze zdravotní dokumentace, OČR apod.) a vyřídit další administrativní činnosti.

Upozorňujeme, že mimo tyto hodiny nelze dokumenty předat/vyzvednout.

NAŠE ORDINACE

ORDINACE

v poliklinice OPATOVSKÁ

Opatovská 1763/11
Praha 4, 149 00
přízemí polikliniky Opatovská

ORDINACE

v ulici anny DRaBÍKOVÉ

Anny Drabíkové 534/3
Praha 4, 149 00
vchod vedle lékárny Dr. Max

Copyright © 2024, Opatovská pediatrie