Aktuality

Naše ordinace je akreditovaným pracovištěm pro výcvik lékařů v předatestační přípravě pro obor pediatrie a praktické lékařství pro děti a dorost. Se stážujícími lékaři se v ordinaci v průběhu roku můžete setkávat.
V současné době je v naší ordinaci na stáži MUDr. Anežka Frejlachová.

Potvrzení dokumentů

Posudek o zdravotní způsobilosti, přihlášku do MŠ či jiný dokument, který potřebujete potvrdit
od lékaře, přineste na recepci Opatovská nebo zašlete elektronicky na opatovskapediatrie@gmail.com.

Pozor, vyjádření lékaře k přihlášce do MŠ často bývá součástí evidenčního listu.
Prosím, zkontrolujte vždy dokument, školky mají téměř vždy svůj vlastní formulář, který chtějí vyplnit.

Do dvou pracovních dnů od převzetí dokument potvrdíme
a bude připraven k vyzvednutí na recepci Opatovská.
Pokud dokument zasíláte elektronicky, obdržíte odpověď o přijetí dokumentu.

Jestliže žádáte o výpis ze zdravotní dokumentace, doba vyhotovení je 14 pracovních dnů.
Žádejte telefonicky či e-mailem.

Pro potvrzení o odkladu povinné školní docházky je potřeba dodat zprávu
z pedagogicko-psychologické poradny, na jejím základě potvrzení vystavíme.

Vyhotovené dokumenty nezasíláme elektronicky.
Cena za vyhotovení dokumentů je uvedena v ceníku.

Z provozních důvodů byla recepce přesunuta do ordinace Opatovská,
čekárna – dveře č. 4 (zelené okénko)


Dokumenty lze vyzvednout:
Po - Čt: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:30
Pá:        8:00 - 12:00

Telefonické hovory recepce přijímá v době:
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00 hod
úterý a čtvrtek: 13:00 - 17:30 hod

Služba lékař na telefonu 24/7 není aktivní

Copyright © 2023, Opatovská pediatrie