ceník SLUŽEB A VÝKonů
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění
ceník je platný od 1.9.2022

Aplikace nepovinného očkování (nezahrnuje očkovací látku)                                                                                                   250 Kč

Vyšetření očí přístrojem VIDERIS                                                                                                                                                     300 Kč

CRP (neregistrovaní pacienti)                                                                                                                                                               250 Kč

Komplexní vyšetření nepojištěných                                                                                                                                            1 250 Kč

Cílené vyšetření nepojištěných                                                                                                                                                        500 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěných                                                                                                                                                  300 Kč

Náušnice vč. aplikace nastřelením (dle typu)                                                                                                                  900 – 1 000 Kč

Vyšetření moči v ordinaci pro samoplátce                                                                                                                                     70 Kč

Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku do mateřské školky, jeslí,
bez nutnosti vyšetření
(v daném roce)                                                                                                                                           200 Kč

– při více potvrzení dodaných v jeden den každá další                                                                                                                      50 Kč


Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku na střední nebo vysokou školu
– posouzení zdravotního stavu bez ohledu na množství přihlášek, bez nutnosti vyšetření
(v daném roce)              300 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti na zotavovací akce                                                                                                             200 Kč

Posudek pro uměleckou činnosti                                                                                                                                                      200 Kč

Posouzení pro účely práce s dětmi                                                                                                                                                   200 Kč

Potvrzení pro sport                                                                                                                                                                               200 Kč

Posouzení zdravotního stavu pro řidičský průkaz včetně vyšetření pacienta                                                                    600 Kč

– rozšíření ŘP                                                                                                                                                                                            200 Kč

Posouzení zdravotního stavu pro vydání zdravotního/potravinářského průkazu (na dobu neurčitou)                        300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                                                                                      300 Kč

Vystavení náhradního dokladu (např. očkovací průkaz)                                                                                                               300 Kč

Oznámení o pojistné události pro pojišťovnu (bolestné) á 15 min                                                                                            300 Kč

Zpráva pro soud, pracovní, úřad práce, adopci á 15 min                                                                                                             300 Kč

Lékařská zpráva v cizím jazyce                                                                                                                                                           600 Kč

Očkovací průkaz v cizím jazyce – překlad do ČJ                                                                                                                               630 Kč

Vyplnění žádosti do ozdravovny, léčebny na žádost rodičů bez nutnosti vyšetření                                                                 200 Kč

Vyšetření mimo ordinační hodiny (termín nutno domluvit s lékařkou)                                                                                   2 500 Kč

Zapůjčení kojenecké váhy                                                                                                                                                         100 Kč/týden

Vratná záloha za půjčení pomůcky
                                                                                                                                                  500 Kč

Vyhotovení LZ pro účely sjednání komerčního pojištění                                                                                                         1 000 Kč

Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 ze systému UZIS                                                                                                                                                                                                            100 Kč