ceník SLUŽEB A VÝKonů
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění

Aplikace nepovinného očkování (nezahrnuje očkovací látku)                                                                                                   250 Kč

Vyšetření očí přístrojem VIDERIS                                                                                                                                                     300 Kč

CRP (neregistrovaní pacienti)                                                                                                                                                               250 Kč

Komplexní vyšetření nepojištěných                                                                                                                                            1 250 Kč

Cílené vyšetření nepojištěných                                                                                                                                                        500 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěných                                                                                                                                                  300 Kč

Náušnice vč. aplikace nastřelením (dle typu)                                                                                                                  900 – 1 000 Kč

Vyšetření moči v ordinaci pro samoplátce                                                                                                                                     70 Kč

Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku do mateřské školky, jeslí,
bez nutnosti vyšetření
(v daném roce)                                                                                                                                           200 Kč

– při více potvrzení dodaných v jeden den každá další                                                                                                                      50 Kč


Posouzení zdravotního stavu pro přihlášku na střední nebo vysokou školu
– posouzení zdravotního stavu bez ohledu na množství přihlášek, bez nutnosti vyšetření
(v daném roce)              300 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti na zotavovací akce                                                                                                             200 Kč

Posouzení pro účely práce s dětmi                                                                                                                                                   200 Kč

Potvrzení pro sport                                                                                                                                                                               200 Kč

Posouzení zdravotního stavu pro řidičský průkaz včetně vyšetření pacienta                                                                    600 Kč

– rozšíření ŘP                                                                                                                                                                                            200 Kč

Posouzení zdravotního stavu pro vydání zdravotního/potravinářského průkazu (na dobu neurčitou)                        300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                                                                                      300 Kč

Vystavení náhradního dokladu (např. očkovací průkaz)                                                                                                               300 Kč

Oznámení o pojistné události pro pojišťovnu (bolestné) á 15 min                                                                                            300 Kč

Zpráva pro soud, pracovní, úřad práce, adopci á 15 min                                                                                                             300 Kč

Lékařská zpráva v cizím jazyce                                                                                                                                                           600 Kč

Očkovací průkaz v cizím jazyce – překlad do ČJ                                                                                                                               630 Kč

Vyplnění žádosti do ozdravovny, léčebny na žádost rodičů bez nutnosti vyšetření                                                                 200 Kč

Vyšetření mimo ordinační hodiny (termín nutno domluvit s lékařkou)                                                                                   2 500 Kč

Zapůjčení kojenecké váhy                                                                                                                                                         100 Kč/týden

Vratná záloha za půjčení pomůcky
                                                                                                                                                  500 Kč


Potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 ze systému UZIS                                                                                                                                                                                                            100 Kč