Vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo

Uchazeče žádáme, aby nás kontaktovali na opatovskapediatrie@gmail.com